Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov
 • Stubište Jakov

Stubište Jakov

Podkonstrukcija gazišta su segmenti prilagođeni prostoru pomoću zakretanja. 
Stubište se izrađuje u kombinaciji drveta i čelika. 
Vertikalne ispune povezane su s gazištem i rukohvatima. 
Izbor boje i vrste drveta.

Količina