Limovi, šipke, cijevi, vijci

Veliki izbor materijala, cijevi, limova i šipki od željeza i inoxa različitih kvaliteta.

Inox limovi zbog svojih kemijskih i mehaničkih karakteristika imaju široku primjenu. Možete ih pronaći u kvaliteti AISI 304  i AISI 304L, a  koriste se najčešće u prehrambenoj industriji, u proizvodnji pića, u mljekarstvu, pivarstvu, podrumarstvu...

Inox cijevi - okrugle i kvadratne odnosno pravokutne. Šavne i bešavne.

Inox šipke i inox profili koriste se kod različitih konstrukcija, kao nosači, podkonstrukcije, vodilice i sl. Inox šipke koriste se u strojogradnji za izradu raznih strojnih dijelova, priključaka, nosača, spojnih elemenata, nosača ograda i fasada, za izradu navojnih spojeva, za izradu osovina, ventila itd.

Toplovaljani limovi i trake, hladnovaljani limovi i trake, nosači, profili...

Aluminijski limovi, bakreni limovi, aluminijski kolutovi, aluminijski valoviti limovi...