Lemljenje

Meko lemljenje je spajanje metalnih materijala pomoću rastaljenog dodatnog materijala ili lema, čije je talište niže od tališta osnovnog materijala koji se spaja, a iznosi ispod 350 ºC (Temperatura taljenja olova Pb je 327,46ºC). S druge strane, tvrdo lemljenje se spaja s temperaturom lema višom od 350 - 1000 ºC. Utjecaj temperature na osnovni materijal je manji nego kod zavarivanja. Kontrola procesa je vrlo dobra, a upotrebom više lemova mogu se dobiti složene strukture. Potrebno je manje energije nego kod zavarivanja, a pogodno je za serijsku proizvodnju komponenti malih izmjera.

Tvrdo lemljenje je spajanje metalnih materijala pomoću rastaljenog dodatnog materijala ili lema, čije je talište niže od tališta osnovnog materijala koji se spaja, a iznosi od 350 - 1000 ºC. S druge strane, meko lemljenje se spaja s temperaturom lema nižom od 350 ºC. Ovaj postupak odlikuje visoka vlačna čvrstoća, a utjecaj temperature na osnovni materijal je manji nego kod zavarivanja. Kontrola procesa je vrlo dobra, upotrebom više lemova mogu se dobiti složene strukture te je potrebno manje energije nego kod zavarivanja. Moguće je spajanje velikih površina te je pogodno za serijsku proizvodnju komponenti malih izmjera.