MIG/MAG oprema

Zavarivanje MIG postupkom ili elektrolučno zavarivanje taljivom žicom u zaštiti neutralnog plina, je vrsta elektrolučnog zavarivanja. To je poluautomatski ili automatski postupak zavarivanja, koji koristi stalno dovođenje gole žice kao elektrode za zavarivanje, a zaštićen je sa inertnom (neutralnom) ili poluinertnom mješavinom zaštitnih plinova (obično argon), da zaštiti zavareni spoj od zagađenja.

Zavarivanje se obavlja ručnim, mehaniziranim ili automatskim vođenjem plamenika s prilagodljivim aparatom za zavarivanje. Pogodan je za zavarivanje metala (slično kao i zavarivanje TIG postupkom) debljine do nekoliko milimetara, ovisno o vrsti materijala. Prvenstveno se koristi za zavarivanje tračnih vozila (aluminijske legure), plovila, posuda za prehrambenu industriju, cijevi, nehrđajućeg čelika, za navarivanje i sl. Zavarivanje MIG postupkom ima prednost pred zavarivanjem TIG postupkom sa stajališta ekonomičnosti (više kilograma zavarenog materijala na sat). 

Naši gorionici dizajnirani su da budu kompatibilni sa standardnim potrošnim dijelovima. Iznimno su fleksibilni dok istovremeno osiguravaju jednaki provodni poprečni presjek. Zahvaljujući posebnom dizajnu, naši kablovi će dugoročno osigurati najbolja svojstva zavarivanja.

Priključci: EURO-Centralni priključak (na zahtijev mogući drugi priključci). Dostupni su i posebni zakrivljeni vratovi i koaksijalni kablovi.

Nudimo polikablove u više cjenovnih razreda, uz najveći izbor na hrvatskom tržištu.